Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Blockchain Solana ngừng hoạt động lần thứ 4 trong năm nay

Blockchain Solana đã bị sập trong khoảng 4h sau khi sản xuất các block mới, đây là lần thứ 4 blockchain Solana ngừng hoạt động trong năm 2022.
Amber avatar
kaylin
Published Jun 01 2022
Updated Dec 18 2023
4 min read
Amber media

Related Posts