Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BlueBenx sa thải nhân viên & tạm dừng rút tiền vì bị hack 32 triệu USD

Nền tảng cho vay tiền điện tử BlueBenx là cái tên tiếp theo thông báo sa thải nhân viên & tạm dừng rút tiền sau khi bị hack 32 triệu USD.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 14 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media