Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

BTC vẫn có xác suất quay về lấp GAP CME ở $20K

Sau thời gian tin tức tích cực về Grayscale hiện tại giá đã quay về mốc cũ. Vẫn có xác suất quay về lấp Gap ở khu vực $20k vì thế vị thế Trade ưu tiên là Short.
Avatar
uyntran.web3
Published Sep 05 2023
Updated Sep 07 2023
2 min read
thumbnail

Sau thời gian tin tức tích cực về Grayscale thắng kiện SEC nhưng hiện tại giá đã giảm về lúc trước khi tăng.

giá btc khung tuần
Giá BTC khung tuần. Nguồn: TradingView.

Trên khung Tuần giá BTC vẫn đang nằm tại khu vực hỗ trợ $25k - $26k mà chưa hình thành setup đảo chiều tăng giá, giá vừa chạm đường EMA100 (màu xanh) thì tạo nến Pinbar giảm cho thấy lực bán vẫn còn mạnh trong giai đoạn này.

Nếu giá phá thủng vùng $25k thì cấu trúc xu hướng khung Tuần sẽ trở thành cấu trúc giảm với đỉnh đáy thấp dần, còn trường hợp giá tạo setup đảo chiều và tăng thì cấu trúc tăng giá vẫn còn tiếp diễn.

gap cme
Gap CME vùng 27k5. Nguồn: TradingView.

Sau khi giá tăng để lấp Gap CME ở $27k5 thì chúng ta vẫn còn khoảng Gap tại vùng $20k trên biểu đồ giá, khả năng trong tương lai giá quay lại vùng này để lấp Gap vẫn có thể xảy ra.

giá btc khung ngày
Giá BTC khung ngày. Nguồn: TradingView.
advertising

Trên khung Ngày giá BTC vẫn chỉ đang đi ngang, còn xu hướng đang nghiêng về xu hướng Giảm, vậy nên chúng ta sẽ ưu tiên các vị thế Short hơn trong lúc này.

giá btc khung 4h
Giá BTC khung H4. Nguồn: TradingView.

Trên khung H4 cũng tương tự, giá trong xu hướng Giảm với cấu trúc đỉnh đáy thấp dần, chỉ khi giá phá lên vùng $26k2 và EMA100 thì cấu trúc tăng giá sẽ rõ ràng hơn, còn hiện tại vẫn nghiêng về xu hướng Giảm đối với BTC.

thị phần btc
Thị phần BTC. Nguồn: TradingView.

Vì biểu đồ thị phần BTC đang ở xu hướng Giảm nên nếu mở vị thế Short lúc này thì chọn BTC hoặc Altcoin đều được.

Tóm lại xu hướng đang nghiêng về Giảm giá đối với BTC, vẫn có xác suất giá quay về lấp Gap ở khu vực $20k. Các vị thế Trade ưu tiên vị thế Short trong giai đoạn này.

**Đây không phải là lời khuyên tài chính.

RELEVANT SERIES