Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

$34,000 là đáy - BTC đã trở lại xu hướng tăng hay chưa?

Hiện BTC đang tiến về vùng Dow khung ngày ($44,000). Để xác nhận xu hướng tăng, BTC cần breakout vùng này.
Published Feb 25 2022
Updated Nov 14 2023
5 min read
Amber media

Related Posts