Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BTC đóng nến tuần ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020

Sáng hôm nay 13/6, giá Bitcoin (BTC) đã đóng nến tuần ở mốc 26,767 USD, mốc thấp nhất kể từ tháng 12/2022 (Theo CoinGecko).
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 12 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media