Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Có thể kỳ vọng BTC tiếp tục tăng trở lại vào lúc này không?

Tỉ lệ Buy Sell trên thị trường đã tăng nhẹ trở lại, tuy nhiên không có Volume nhiều nên chúng ta chưa thể tin đây là sự tham gia của phe Mua trên thị trường.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Feb 19 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media