Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin và Ethereum sẽ ra sao nếu nền tài chính truyền thống sụp đổ?

Các yếu tố quan trọng hàng đầu của nền kinh tế đều cho thấy một cuộc suy thoái nghiêm trọng có thể ập đến với Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu. Điều này có khả năng tác động tiêu cực đến các nhà đầu tư crypto. 
Amber avatar
quynhnguyen
7 min read
Published Sep 29 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media