Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Dữ liệu từ quá khứ tiết lộ BTC sắp bước vào giai đoạn Uptrend

Khung Ngày BTC đã nằm trong vùng giá rất quan trọng $44,200 và những ngày tới sẽ là những ngày quyết định xu hướng uptrend có quay trở lại trên thị trường.
Published Feb 07 2022
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts