Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BTC tiếp cận vùng Dow giảm khung Ngày - Áp lực bán sẽ khá mạnh

Hiện BTC khung Ngày vẫn chưa quay lại xu hướng Uptrend, tuy nhiên đã có tín hiệu tốt là phá đường xu hướng giảm. BTC cần phá vùng Dow Giảm D1 $44,200 thì BTC sẽ có khả năng cao quay lại xu hướng Uptrend.
Amber avatar
kaylin
Published Feb 06 2022
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts