Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Metaverse thường được xem là một thương hiệu hơn là một sản phẩm - Vitalik Buterin

Ngày 27/03, Vitalik Buterin đã chia sẻ nhiều quan điểm tại Hội nghị BUIDL Asia ở Seoul. Ông cho rằng Metaverse khác với những gì ông đã tưởng tượng trước đó. Bản chất của nó giống như một công cụ chiến lược thương hiệu hơn là một sản phẩm.
Amber avatar
Viet Mai
2 min read
Published Mar 27 2024
Updated Mar 27 2024
metaverse

Thế giới ảo (Metaverse) được hiểu là một thế giới phi tập trung ảo sử dụng công nghệ đồ họa 3D, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Blockchain chính là công cụ liên kết những thứ trên với nhau.

Ngày 27/03 tại Hội nghị BUIDL Asia ở Seoul, Vitalik Buterin cho rằng thế giới ảo là một từ ngữ khó có thể diễn tả chính xác, thường được xem là thương hiệu hơn là sản phẩm. Nó như một vũ trụ ảo không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân nào và ai cũng có thể tham gia.

buterin phát biểu tại hội nghị buidl
Vitalik Buterin phát biểu tại Hội nghị BUIDL Asia ở Seoul

Ông đồng thời cho rằng dù thế giới ảo thường gắn liền với công nghệ VR nhưng đó không phải là tất cả những gì mà nó mang lại.

“Để metaverse hoạt động bình thường, chúng tôi cần kết hợp tất cả các yếu tố thế giới ảo khác nhau mà bằng những gì đã có, bao gồm tiền điện tử, thực tế ảo và một số công nghệ AI theo đúng cách”
Vitalik Buterin cho biết
advertising

Ngoài ra cũng tại sự kiện này, Buterin cũng đề cập đến account abstraction, là cách hướng tới việc cung cấp bảo mật và tiện ích cho các nhà phát triển và người dùng blockchain.

Mục tiêu của khái niệm bao gồm cho phép người dùng thay đổi và thu hồi các khóa riêng tư, cũng như cải thiện phương thức khôi phục tài khoản. Ngoài ra còn có thể tự động hóa thanh toán và trả các phí gas bằng token ERC-20.