Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BTC - Cá voi liên tục “bắt đáy" Bitcoin

Plan mình nghĩ sắp tới BTC sẽ chạy ở hình 2, vì theo kinh nghiệm của mình BTC sẽ tạo 1 lower low và di chuyển vùng Dow giảm xuống, tạo mô hình 2 đáy rồi bật lên trở lại.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Dec 04 2021
Updated Nov 15 2023
Amber media