Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

"Bitcoin Jesus" Roger Ver nợ CoinFLEX 47 triệu USD?

Vào sáng hôm nay ngày 29/6, Roger Ver, một nhà đầu tư Bitcoin và đề xướng Bitcoin Cash đã phủ nhận việc nợ nền tảng đầu tư CoinFLEX 47 triệu USD.
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Jun 28 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media