Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hiệu ứng Domino: Các quốc gia chạy đua xem xét chấp nhận Bitcoin

Sau khi El Salvador công bố ý định chính thức chấp nhận, nhiều chính trị gia từ Mỹ Latinh và các khu vực khác đã thể hiện sự ủng hộ và ý định học hỏi.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jun 09 2021
Updated Jul 23 2022
6 min read
Amber media

Related Posts