Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hacker vụ Ankr bỏ túi 20 triệu USD đơn giản như thế nào?

Công ty bảo mật BlockSec ước tính giao thức Ankr và Helio Protocol thiệt hại tổng cộng 20 triệu USD, theo Coindesk.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 02 2022
Updated Dec 29 2023
Amber media