Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích CAKE SUSHI - Tín hiệu đảo chiều xu hướng?

Chỉ mới xuất hiện cách đây một năm nhưng Pancake đã trở thành một trong những AMM dẫn đầu trong thị trường, TVL lên tới $4.69b, chiếm hơn 29% so với toàn hệ.
Published Sep 30 2021
Updated Aug 01 2022
5 min read
Amber media

Related Posts