Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cardano bùng nổ với hơn 200,000 địa chỉ staking mới trong 3 tháng

Cardano đang tăng trưởng mạnh trước thềm Alonzovới hơn 200,000 địa chỉ staking ADA mới trong vòng 3 tháng.
Published Sep 10 2021
Updated Jul 11 2023
3 min read
Amber media

Related Posts