Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cathie Wood chọn bán cổ phiếu Tesla để mua vào COIN

Cathie Wood (CEO Ark Invest - người phụ nữ vàng trong làng đầu tư) đang cực kỳ lạc quan khi lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu Coinbase (COIN).
Amber avatar
alice
Published Apr 16 2021
Updated Aug 03 2022
4 min read
Amber media

Related Posts