Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tổng quan chi tiết về quỹ đầu tư Coinbase Ventures

Coinbase Ventures là một trong những quỹ đầu tư lớn hàng đầu hiện nay. Vậy đội ngũ dự án đứng sau quỹ là ai? Danh mục đầu tư của quỹ gồm những gì? Xem tại đây!
Amber avatar
kaylin
Published Dec 24 2021
Updated Aug 06 2022
9 min read
Amber media

Related Posts