Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cầu nối Rainbow của Near bị tấn công lần 2

Cầu nối Rainbow của NEAR đã bị hacker tấn công. May mắn là không có thiệt hại về tài sản cho giao thức. Đáng chú ý, hacker đã bị mất 5 ETH.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Aug 22 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media