Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Celsius ngưng hoạt động rút tiền

Trên Twitter, nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã thông báo tạm ngưng các hoạt động rút tiền trên ứng dụng, trong hoàn cảnh thị trường đang đi xuống.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 12 2022
Updated Oct 16 2023
3 min read
Amber media

Related Posts