Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CEO Sky Mavis chuyển 3 triệu USD token trước vụ hack Ronin

CEO của Sky Mavis đã xác nhận về việc chuyển 3 triệu USD token lên sàn trước khi tiết lộ về thông tin vụ hack Ronin với thiệt hại lên đến 622 triệu USD.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Jul 29 2022
Updated Dec 29 2023
Amber media