Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cha đẻ của SushiSwap sẽ từ chức lãnh đạo?

Người đồng sáng lập SushiSwap, 0xMaki từ chức và chuyển sang vai trò cố vấn. Ông cho biết việc lãnh đạo gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Sep 18 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts