Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Chính phủ có thể áp thuế ‘sốc’ vào các khoản đầu tư Bitcoin

Founder và CIO của Bridgewater Associates đã cảnh báo rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể áp thuế ‘sốc’ vào các khoản đầu tư Bitcoin.
Amber avatar
alice
Published Mar 21 2021
Updated Aug 03 2022
4 min read
Amber media

Related Posts