Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Giới chính trị gia Mỹ trả lại tiền quyên góp cho Sam Bankman-Fried

Sau khi FTX phá sản, các chính trị gia của Mỹ đã công khai làm từ thiện và trả lại số tiền được Sam Bankman-Fried quyên góp ủng hộ cho các chiến dịch tranh cử của họ.
Amber avatar
quynhnguyen
5 min read
Published Dec 02 2022
Updated Dec 14 2023
Amber media