Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Chủ tịch SEC muốn quản lý ngành crypto

Ngày 9/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tuyên bố muốn quản lý ngành tiền mã hóa. Đồng thời, ông nhấn mạnh hầu hết token là chứng khoán.
Amber avatar
uyntran.web3
5 min read
Published Sep 09 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media