Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SEC tố dự án crypto sử dụng cơ chế Proof of Stake là chứng khoán

Theo báo cáo của WSJ ngày 15/9, Chủ tịch SEC, Gary Gensler cho rằng Proof-of-Stake cryptocurrencies (tiền mã hóa bằng chứng cổ phần) có thể là một loại chứng khoán.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Sep 16 2022
Updated Sep 16 2022
3 min read
Amber media

Related Posts