Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Circle tích hợp USDC vào mạng Polygon cho thanh toán Web3

Vào ngày 7/6, Circle đã thông báo về việc tích hợp USDC lên mạng lưới Polygon, cho phép quá trình thanh toán web3 diễn ra tự động và nhanh chóng.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Jun 07 2022
Updated Dec 06 2023
2 min read
Amber media

Related Posts