Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Polygon “góp mặt” vào Accelerator Program 2022 của Disney

Polygon là một trong sáu cái tên được chọn tham gia sự kiện Accelerator Program 2022 của Disney. Sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ Web3 của dự án.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Jul 14 2022
Updated Dec 06 2023
Amber media