Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Có gì tại sự kiện Hacker House của Solana tại Hàn Quốc?

Sự kiện thu hút các nhà phát triển đến tham dự, cùng làm sản phẩm và giới thiệu dự án đang xây dựng trên Solana.
Amber avatar
immihu.web3
4 min read
Published Aug 07 2022
Updated Dec 18 2023
Amber media