Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Coinbase thêm tính năng staking ETH cho người dùng ở Mỹ

Các khách hàng tổ chức của Coinbase Prime có trụ sở tại Mỹ có thể staking ETH trên nền tảng này. Các khoản tiền gửi vào sẽ được bảo đảm trong các vault lưu trữ lạnh của công ty.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Aug 02 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media