Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cross Margin và Isolated Margin là gì? Hạn chế rủi ro khi Trade Cross Margin

Isolated Margin là gì? Cross Margin là gì? Sự khác biệt giữa 2 hình thức giao dịch Margin này là gì? Cách hạn chế rủi ro khi sử dụng các hình thức này.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Dec 11 2020
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts