Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thị trường crypto phản ứng tiêu cực khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm

Vào lúc 19:30 ngày 7/10, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 9 được công bố ở mức 3.5%, thấp hơn dự đoán là 3.7%. Theo đó, con số này đã giảm 0.2% so với tháng 8.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Oct 07 2022
Updated Jan 11 2024
Amber media