Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cơ hội liệu có đang thực sự trở lại với CSPR MINA?

Theo thống kê của Casper Stats, có thể thấy rõ số lượng giao dịch mỗi ngày trong 1 tháng gần đây trên mạng Casper vẫn chưa có gì đặc biệt.
Amber avatar
quangvo
Published Jan 24 2022
Updated Aug 01 2022
7 min read
Amber media

Related Posts