Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lý do nào giúp hệ Fantom vượt mặt Avalanche?

Trong khi hầu hết các hệ sinh thái khác đang điều chỉnh đáng kể thì TVL trên hệ sinh thái Fantom lại có cú lội ngược dòng hết sức ấn tượng.
Amber avatar
quangvo
Published Jan 24 2022
Updated Aug 01 2022
5 min read
Amber media

Related Posts