Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cuba là quốc gia tiếp theo công nhận hợp pháp Crypto?

Cuba là quốc gia tiếp theo chính thức công nhận hợp pháp tiền điện tử. Nước này cũng có kế hoạch dùng tiền điện tử thay cho đô la.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Sep 17 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts