thumbnail

Tiếp nối drama hôm qua, CZ đã trả lời về việc dự án Mithril yêu cầu hoàn trả 200,000 BNB sau thông báo huỷ niêm yết. 

Như Margin ATM đã đưa tin (tại đây), dự án Mithril (MITH) đã lên tiếng đòi Binance hoàn trả 200,000 BNB (tương đương 52,8 triệu USD) sau thông báo huỷ niêm yết của Binance. 

Hôm nay (16/12), CZ cho biết, giữa Binance và các dự án luôn có các điều khoản thỏa thuận trước khi họ niêm yết token trên sàn giao dịch. 

Theo đó, Binance sẽ xem xét huỷ niêm yết token của dự án nếu giá của MITH giảm xuống dưới 50% của 0.13 USD (tức là dưới 0.065 USD) trong 15 ngày liên tiếp. Khi xảy ra bất kỳ sự kiện khiến giá token không được đảm bảo ở ngưỡng giá này, bên A (Binance) sẽ có quyền khấu trừ tất cả tiền bảo hiểm (tức khoản tiền mà dự án Mithril đã đặt cọc lúc trước) như một khoản phí bổ sung. 

Số tiền bảo hiểm này được đưa ra để khuyến khích những builder tiếp tục đóng góp cho dự án, theo lời của CZ. 

Dựa vào điều khoản hợp đồng, nhà sáng lập Binance cho biết giá token MITH đã thấp hơn rất nhiều so với thời điểm niêm yết trên Binance vào năm 2018. Giá của MITH hiện tại là 0.009 USD chia 10 lần từ mức giá 0.08 USD vào 4 năm trước. 

Đồng thời, trang web của Mithril cũng không thể truy cập. Dự án đã không cập nhật hoạt động của mình cho cộng đồng trên Twitter trong gần 2 năm. 

CEO của Binance cho rằng ông và đội ngũ công ty đã đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lý với việc huỷ niêm yết MITH. CZ sẽ làm đúng theo điều khoản hợp đồng và số tiền đặt cọc 20,000 BNB của Mithril sẽ không được hoàn trả vì dự án đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn mà Binance đề ra.

Đọc thêm:  CZ gặp gỡ Chủ tịch Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

0
0
icon0
iconicon