Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ tiết lộ tiêu chuẩn quan trọng của sàn giao dịch 

Changpeng Zhao, CEO của Binance đã đưa ra sáu tiêu chuẩn quan trọng mà Binance và các sàn giao dịch khác nên tuân theo để đảm bảo niềm tin với khách hàng. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Nov 16 2022
Updated Nov 27 2023
Amber media