Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Decentraland chỉ có 30 người dùng hoạt động hàng ngày?

Con số 30 người dùng hoạt động hàng ngày đã dấy lên tranh cãi với một trong những nền tảng metaverse hàng đầu thế giới như Decentraland.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Oct 07 2022
Updated Oct 07 2022
5 min read
Amber media

Related Posts