Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tại sao 'DeFi và Bitcoin không thể phát triển cùng nhau'

Và trở lại câu chuyện, Bitcoin và Defi có thể phát triển cùng nhau hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của những người đưa ra giải pháp.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 19 2021
Updated Jul 21 2022
4 min read
Amber media

Related Posts