Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

DeGods loại bỏ phí bản quyền NFT

Ngày 9/10, dự án NFT nổi tiếng DeGods thông báo loại bỏ hoàn toàn phí bản quyền khi bán NFT. Trước đó, phí bản quyền của DeGods là 9.99%.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 11 2022
Updated Nov 21 2023
Amber media