Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Do Kwon không còn ở Singapore?

Theo Reuters, ngày 18/9, cảnh sát Singapore thông báo Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs hiện không còn ở thành phố này. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Sep 18 2022
Updated Dec 15 2023
Amber media