Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Giám đốc Terra (LUNA) Yoo Mo bị bắt giữ

Ngày 6/10, Yoo Mo, giám đốc Terra (LUNA), bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên trong suốt quá trình điều tra thảm họa LUNA.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 06 2022
Updated Dec 15 2023
Amber media