Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Đồng hồ Hublot được bán với giá 1 Bitcoin?

Hublot ra mắt phiên bản đồng hồ giới hạn 'Big Bang Unico Grey'. Khách hàng ở Mỹ có thể thanh toán bằng tiền điện tử thông qua BitPay. Giá mỗi chiếc đồng hồ là 27,200 Euro tương đương 21,800 USD, cao hơn giá trị BTC một chút.
Amber avatar
kaylin
Published Jun 22 2022
Updated Oct 30 2023
2 min read
Amber media

Related Posts