Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BTC - Liệu dòng tiền đang nằm ở BTC hay Altcoin?

BTC đã đóng nến khung thời gian Tháng bằng nến Giảm kèm bóng nến trên dưới được xem là nến Doji thể hiện tính lưỡng lự của thị trường trong tháng vừa rồi.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Nov 30 2021
Updated Nov 15 2023
Amber media