Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Một dự án đã chuyển đổi sang PoS trước Ethereum

Vào hôm qua ngày 28/6, TON Foundation, tổ chức phát triển TON blockchain thông báo rằng các thợ đào TON đã đào đồng toncoin cuối cùng.
Avatar
immihu.web3
Published Jun 29 2022
Updated Dec 08 2023
2 min read
thumbnail

Vào hôm qua ngày 28/6, TON Foundation, tổ chức phát triển TON blockchain thông báo rằng các thợ đào TON đã đào đồng toncoin cuối cùng.

“Hàng chục nghìn thợ đào đã đào toàn bộ số lượng toncoin, khoảng 5 tỷ token.”, Anatoly Makosov, thành viên của TON Foundation cho biết.

Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của blockchain này, thời kỳ đổi mới hoàn toàn sang PoS (Proof-of-Stake) blockchain. Kể từ thời điểm hiện tại, đồng toncoin mới sẽ được tạo ra thông qua cơ chế đồng thuận PoS.

Điều này sẽ dẫn đến việc cắt giảm nguồn cung của toncoin mới đi 75% so với 200,000 token một ngày như hiện tại.

Theo TON whitepaper, mạng lưới blockchain này sử dụng cơ chế PoS để sản xuất các block mới. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà cơ sở đặc biệt của nền tảng này cho phép các thợ đào có thể khai thác thông qua cơ chế PoW (Proof-of-Work).

“TON Blockchain luôn theo cơ chế Proof-of-Stake, điều đặc biệt là ngay cả với Blockchain PoS vẫn có thể sử dụng các hợp đồng thông minh cho phép khai thác thông qua cơ chế Proof-of-Work.”, Makosov cho biết.

Proof-of-stake là một cơ chế đồng thuận mà ở đó một blockchain hoạt động dựa trên việc stake trên mạng lưới. Trái ngược với nó là Proof-of Work, cơ chế đồng thuận phổ biến ban đầu với Bitcoin và Ethereum cho phép xác minh dịch thông qua sức mạnh máy tính của thợ đào. 

ton blockchain
TON blockchain

Mạng lưới TON được triển khai vào tháng 11 năm 2019. Trong khi đó việc triển khai toncoin được xử lý bởi một hợp đồng thông mình cho phép khai thác vào tháng 7 năm 2020, cho phép mọi người có thể tham gia đào coin. Trước đây, dự án này được phát triển bởi đội ngũ Telegram nhưng sau đó đã chuyển giao cho cộng đồng. 

Như vậy, ban đầu TON network không phải là một PoW blockchain như Ethereum hay Bitcoin mà là một mạng lưới PoS với cơ chế đào tương tự PoW. 

Đọc thêm:  Cá voi Ethereum hoạt động mạnh mẽ tác động gì đến giá ETH?

RELEVANT SERIES