Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cá voi Ethereum hoạt động mạnh mẽ tác động gì đến giá ETH?

Dòng tiền Ethereum (ETH) được nạp rút trên sàn giao dịch trong vài năm qua cho thấy hoạt động mạnh mẽ của cá voi. Theo các nhà phân tích nhận định, động thái này nhằm mục đích bơm giá cho đồng coin lớn thứ 2 thị trường.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Oct 06 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media