Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Một dự án trên Near gặp sự cố tạm dừng hoạt động

16/8, Stader.Near, một nền tảng Staking trên Near protocol đã gặp phải một lỗ hổng trên hợp đồng thông minh. Dự án đã thông báo ngừng các hoạt động trên nền tảng. 
Amber avatar
immihu.web3
1 min read
Published Aug 17 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media