thumbnail

Vào thứ hai ngày 19/7, thái tử Dubai đã thông báo vương quốc sẽ sử dụng metaverse để tạo ra hơn 40,000 "việc làm ảo" và 4 tỷ USD vào nền kinh tế trong 5 năm tiếp theo. 

Trong một tweet mới nhất của Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anh ấy tiết lộ ý định kế hoạch tăng số lượng công ty blockchain và metaverse lên 5 lần tại quốc gia này. 

"Chúng tôi triển khai "Chiến lược Metaverse Dubai" vào hôm nay để tập trung vào phát triển công nghệ mới. Dubai là ngôi nhà của hơn một nghìn công ty trong lĩnh vực metaverse và blockchain, đóng góp hơn 500 triệu USD đến nền kinh tế của chúng ta.", thái tử cho biết.

Chương trình này sẽ đẩy mạnh 3 hạng mục: tăng cường đóng góp của metaverse vào nền kinh tế, tạo điều kiện phát triển để thu hút các công ty và dự án từ nước ngoài và ứng dụng các tính năng của metaverse vào việc vận hành chính phủ Dubai. 

Kế hoạch Metaverse chiến lược của Dubai

"Với việc chấp nhận công nghệ metaverse, Dubai đặt mục tiêu trở thành một trong 10 nền kinh tế metaverse và là một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này." Hamdan bin Mohammed, thái tử của Dubai kì vọng.

Theo báo cáo trước đó, công nghệ VR (thực tế ảo) và AR (thực tế tăng cường) đã tạo ra hơn 6,700 việc làm và 500 triệu USD vào nền kinh tế UAE. Trên thế giới, tổng giá trị mà các quỹ đầu tư vào lĩnh vực này đã đạt hơn 13 tỷ USD vào năm 2021, trong khi đó khối lượng tài sản thực được bán trên thực tế ảo đã vượt 500 triệu USD vào năm ngoái.

0
0
icon0
iconicon