Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Eigenlayer chính thức triển khai mainnet trên Ethereum

Eigenlayer đã chính thức mainnet giao thức restaking và giải pháp data availability EigenDA của mình vào hôm nay, ngày 10/04/2024.
Avatar
Hunt
Published Apr 10 2024
Updated Apr 10 2024
2 min read
eigenlayer triển khai mainnet trên ethereum

Hôm nay, ngày 10/04/2024, Eigenlayer đã chính thức mainnet giao thức restaking và giải pháp data availability EigenDA của mình, theo thông tin được đưa trên trang X chính thức của dự án.

eigenlayer thông báo mainnet trên x
EigenLayer thông báo mainnet trên X chính thức của dự án

Kèm theo việc ra mắt mainnet, EigenLayer công bố các chức năng mới như:

  • Restakers: Có thể ủy quyền toàn bộ stake của mình cho một Operator.
  • Operators: Có thể đăng ký với EigenLayer và chọn tham gia vào việc chạy AVS.
  • AVS: Các AVS có thể đăng ký với giao thức, bắt đầu với EigenDA đang ở giai đoạn beta.

Với mainnet lần này thì Eigenlayer vẫn sẽ chưa áp dụng: 

advertising
  • Cơ chế thanh toán cho các AVS và các operator
  • Hình phạt slashing: EigenLayer hy vọng hệ sinh thái phát triển và ổn định trước khi cho chức thanh toán trong mạng lưới và slashing lên mainnet vào cuối năm nay.

Ngoài EigenDA thì nhiều AVS khác sẽ sớm được ra mắt trên mainnet. Hiện tại có hơn 10 AVS đang tiến hành thử nghiệm trên testnet holesky của EigenLayer.

10 avs đang ở giai đoạn testnet
Ngoài EigenDA thì hiện đang có khoảng 10 AVS đang ở giai đoạn testnet

EigenLayer là dự án tiên phong và cũng là lớn nhất trong mảng restaking với tổng giá trị khóa (TVL) lên tới 13.3 tỷ USD. EigenLayer hiện tại đang là narrative DeFi lớn thứ hai trên hệ sinh thái Ethereum và chỉ đứng sau Lido Finance.

tvl của eigenlayer
TVL của EigenLayer. Nguồn: Defilama

EigenLayer đã huy động được tổng cộng 164 triệu USD, trong đó 100 triệu USD là số tiền đầu tư đến từ a16z Crypto. Các cái tên lớn ngoài a16z đã đầu tư vào EigenLayer có thể kể đến như Coinbase Ventures, Polychain Capital, Blockchain Capital...

Hiện tại dự án vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc phát hành token.

Đọc thêm: CEO VanEck cho rằng đề xuất Ether ETF có thể bị từ chối vào tháng 05/2024.

RELEVANT SERIES