Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

El Salvador airdrop gần 200 triệu USD bằng Bitcoin cho người dân

Mới đây, Tổng thống El Salvador đã thông báo chính phủ sẽ phát hành Bitcon trị giá 30 đô la cho mọi công dân trưởng thành của đất nước.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jun 25 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts